filmowe poranki

bip 250Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo- II postępowanie"

Termin składania ofert upływa 28.06.2019 o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10708.dhtml