Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza na przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie, który odbędzie się w dniu 17 października 2019 o godz 9:00
Szczegółowe informacje można znaleźć http://bip.nowogard.pl/strony/11052.dhtml

2019/06/17_Zamkowa
Już niedługo rozpocznie się realizacja inwestycji, polegającej na remoncie uliczek osiedlowych przy ul. Zamkowej (od sklepu “U Natalii”).

Burmistrz Robert Czapla rozpoczął na ten temat rozmowy z Prezesem Spółdzielni Gardno już w ubiegłym roku. Spółdzielnia zabezpieczyła pieniądze na ten cel, podobnie uczyniła Gmina, zabezpieczając pieniądze, które pochodziły z oszczędności poprzetargowych. Jednak radni poprzedniej kadencji, na wniosek radnej Jowity Pawlak, zadanie to wykreślili z uchwały burmistrza. Tym samym, pomimo podjętych działań zarówno Prezesa SM Gardno, jak i burmistrza Roberta Czapli, remont nie mógł być przeprowadzony.

Pomimo, że remont ten jednak zostanie przez burmistrza zrealizowany, to pojawił się problem. Otóż jeden z odcinków uliczki osiedlowej, znajduje się na terenie, którego właścicielem jest Powiat. Burmistrz Robert Czapla zwrócił się z prośbą do starosty Tomasza Stanisławskiego, aby Powiat dołączył się do remontu, zabezpieczając na tę inwestycję w swoim budżecie kwotę 100 tys zł.

Odpowiedź, która przyszła ze starostwa, nie pozostawia złudzeń – Powiat nie zamierza dołączyć się do realizacji wspomnianego remontu, a ponadto nie planuje współfinansowania tego zadania.

Gmina ze Spółdzielnią zrealizują inwestycję na swoim terenie, zaś teren należący do powiatu pozostanie w takim stanie, w jakim znajduje się obecnie, tzn. opłakanym. Teren nieobjęty remontem został oznakowany zieloną farbą. Miejmy nadzieję, że starosta w najbliższym czasie również wykona podobne prace na terenie, za który odpowiada. (ps)