Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanału deszczowego w ulicach Plac Wolności i Stefana Czarnieckiego, miasta Nowogard".
Termin składania ofert upływa 04.09.2019 o godz. 09:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/strony/10917.dhtml