Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/12/06_choinka/
W piątek, 6 grudnia br. blaskiem mnóstwa lampek, rozbłysła choinka na Placu Wolności. Świąteczny wygląd przybrały też drzewa przy głównej ulicy i sam zabytkowy budynek urzędu a stoiska z ozdobami na kiermaszu przyciągały wzrok blaskiem kolorowych ozdób.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, jak co roku zadbał by najmłodsi mieszkańcy wraz z nim rozświetlili okazałe drzewko.
Nie zabrakło tradycyjnego „odliczania” aby punktualnie o czasie choinka zabłysła wyjątkowym blaskiem i wyczarowała prawdziwie świąteczną atmosferę.
Burmistrz częstował wszystkich cukierkami - słodycze rozdawały też mieszkańcom śnieżynki i trzej Mikołaje. Mimo nie śnieżnej, a deszczowej aury, licznie przybyli mieszkańcy z dziećmi – dla nich bowiem choinka jest największą atrakcją. W tym miłym wydarzeniu brali też udział: dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska oraz Adam Aniuksztys z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - odpowiedzialny za oświetlenie miasta. /Beata Strzelecka