images/2020/01/16_Konarzewo/
Rozwój terenów wiejskich, to kolejna realizowana obietnica dla mieszkańców gminy Nowogard. Tym razem zyska Konarzewo i jego mieszkańcy. We wtorek, 14 stycznia br. burmistrz Robert Czapla wraz z mieszkańcami sołectwa, omawiał z wykonawcą projekt kanalizacji wsi. Dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Konarzewie szykuje firma TST Szymon Tomaszewski sp. z o. o. Umowa z firmą została podpisana w lipcu ubiegłego roku na kwotę 28.892,70 zł.
Na wtorkowym spotkaniu zaprezentowany został wstępny plan projektowy. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele firmy.


Wykonawca ma zaprojektować sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków w Konarzewie w sposób umożliwiający uregulowanie gospodarki ściekowej i przyłączenia do sieci nowych posesji z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń potrzebnych do wykonania opracowania dokumentacji.
Jak mówili obecni na spotkaniu mieszkańcy wsi, kanalizacja jest im bardzo potrzebna. Dopytywali więc o możliwy termin wykonania całej inwestycji - przy czym termin wykonania dokumentacji to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W spotkaniu dotyczącym projektu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Konarzewie uczestniczyli m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Agnieszka Warkalewicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz sołtys Konarzewa - Dorota Dendał.
/ Beata Strzelecka