2024 04 11 wierzchy 01Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Wierzchy, prowadzi działania zmierzające do pozyskania nieodpłatnie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 19/15 celem jej zagospodarowania pod teren rekreacyjny. Na pozyskanej nieruchomości zostanie wybudowany plac zabaw, siłownia oraz wiata gdzie będzie można spędzić wolny czas oraz integrować się społecznie.  W dniu dzisiejszym Burmistrz podpisał wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego a po wydaniu stosownej decyzji będzie można dokończyć formalności i ostatecznie pozyskać nowy grunt. Już niebawem mieszkańcy sołectwa Wierzchy będą mogli realizować swój rozwój zgodnie z zamierzeniami funduszu sołeckiego.

Katarzyna Ołubiec
Wydział GNGR UM w Nowogardzie