48187101 206510513592799 114410107629993984 nNa podstawie danych z Wydziału Finansowo-Budżetowego (FB) informujemy, że płatności za styczniowy i lutowy koncert zostały w całości uregulowane - zgodnie z podpisaną umową.

Urząd Miejski w Nowogardzie wywiązał się więc ze swego zobowiązania, co może w każdym momencie, we wspomnianym Wydziale, sprawdzić pani Justyna Sosnowska, jak i jej prawnik czy pełnomocnik. 

Problem wynagrodzenia dla muzyków oraz akustyka, zgodnie z zawartą umową, leży tylko i wyłącznie po stronie pani Justyny. Urząd nie jest w stanie rozwiązać problemu za p. Justynę, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z decyzją instancji wyższej. Pomimo długotrwałego w czasie wprowadzania zmian przez rzekomego prawnika p. Justyny w umowie przygotowanej ze strony Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, nie pomogło to rozwiązać problemu z płatnościami dla osób zaangażowanych przez p. Justynę. Gdyby założyła ona agencję artystyczną (powiedzmy pod nazwą Jusos) wraz z nowym kontem bankowym, to wówczas przelew poszedłby na konto agencji, a ona mogłaby rozliczyć bezpośrednio muzyków, akustyków czy samego artystę. Jednak w sytuacji tej, w której znajduje się obecnie p. Justyna, każda umowa podpisana bezpośrednio przez nią i nie ważne, co będzie wpisane w treść umowy, oznacza to samo, co ma miejsce w zaistniałej w tej chwili sytuacji. I na to nie mają wpływu żadne osoby, nawet domniemani doradcy. Prawo jest prawem i tego się nie da przeskoczyć czy też ominąć.

Prawda jest taka, że rozliczenie za oba koncerty zostały zrealizowane zgodnie z kodeksem prawa cywilnego wraz z płatnością należnego podatku, na co w Wydziale FB są dowody. 

Nieprawdziwe więc są informacje ze strony p. Justyny Sosnowskiej, które pojawiły się na koncie prywatnym na Facebooku oraz w social mediach, że Urząd nie zapłacił jej muzykom i akustykowi, co uderza w pracowników m.in. wydziału finansowego oraz w osobę burmistrza Roberta Czapli. 

Nie do nas należy informowanie o problemach p. Justyny, ale fakty są faktami – Urząd w całości wywiązał się ze swego zobowiązania wobec p. Justyny Sosnowskiej.

PS